Hedmans Revisionsbyrå AB

Om Hedmans

Mångårig erfarenhet

Hedmans har tre medarbetare med mångårig erfarenhet av redovisning, bokslutsarbete, moms och övriga skatter samt kvalificerade konsultationer. Byråns två ägare är båda civilekonomer och redovisningskonsulter. Vår tredje medarbetare är kvalificerad redovisningskonsult från Affärshögskolan i Uddevalla.

Om vi har möjlighet tar vi även emot praktikanter från Affärshögskolan/Plushögskolan i Uddevalla.

Redovisningsfrågor och konsultationer

Hedmans startades ursprungligen 1949 i Sandviken som en utpräglad revisionsbyrå. Sedan 1988 är Hedmans huvudsakliga inriktning kvalificerade redovisningsfrågor och konsultationer med verksamhet i Trollhättan – Vänersborg. Hedmans har ett brett kontaktnät innefattande revisorer, jurister, skatterådgivare och andra konsulter. Hedmans är medlem i Företagarna.

Hedmans arbetar med följande kundkategorier

  • Privata aktiebolag
  • Kommunala aktiebolag
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser
  • Kommuner
  • Bostadsrättsföreningar
  • Handels­bolag/kommandit­bolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Enskilda firmor